Omlokaliseringar inom Sverige

Även vid omlokaliseringar inom Sverige kan det finnas behov av hjälp. Omlokalisering av medarbetare är inte något man gör på daglig basis. Det krävs därför att arbetsgivaren avsätter både resurser och tid för kunna möta upp medarbetarens behov och önskemål. Låt oss underlätta er process och skapa bästa möjliga förutsättningar för en professionell, kostnadseffektiv och smidig förflyttning. Nedan framgår några av de tjänster vi kan bistå med.
  • Individ/ familjeanpassad behovsanalys
  • Presentation av den nya bostadsorten
  • Hitta ett hem – boendealternativ och bostadssökande
  • Barnomsorg och skola
  • Evenemang, kultur och fritidsutbud

Klicka in på våra tjänster nedan för att läsa mer om vad vi erbjuder. Eller välkommen att kontakta med oss direkt för skräddarsydda alternativ.