”Vi har kunnandet och lokalkännedomen”

Träffa oss i det senaste numret av Skellefteå Tidningen där vi pratar om relocation service och starten på vår fantastiska resa.

– Vi har kunskapen och den lokala kunskapen. Vi skapar bra förutsättningar för en hållbar övergång för alla. Det är bra ur företagets, individens och regionens perspektiv.

Skellefteå tidningen, 1 l 2021