Nödvändigt pappersarbete

Att flytta till ett nytt land är förenat med ett antal olika administrativa sysslor. Alla länder har sina egna specifika regler över vilka förberedelser som är obligatoriska innan och vid ankomst till annat land. Vi hjälper till med de nödvändiga förberedelser som följer med varje enskild individ.