För arbetsgivare

I dagens konkurrenskraftiga och globala arbetsmarknad måste organisationer skapa bästa möjliga förutsättningar för att attrahera och behålla viktiga talanger.

Er organisations styrka avgörs till stor del av förmågorna hos era talanger. För att nyttja talangerna optimalt eller vid rekrytering av rätt kompetens kan en flytt komma att bli aktuell. Det är därför absolut nödvändigt att ert företag utvecklar framgångsrika omlokaliseringsprocesser som säkerställer företagets tillväxt- och expansionsplaner. När ert företag konkurrerar om viktiga talanger är strukturen och styrkan i er organisations omplaceringsarbete viktigare än någonsin tidigare.

Vi är övertygade om att företag som prioriterar en bra etableringsprocess för sina flyttande medarbetare uppnår både ökad attraktivitet och effektivitet. Ett erbjudande som potentiella medarbetare värderar som en av de bästa fördelarna när man överväger karriär- och anställningsalternativ.

Företag som använder ett relocationföretag som är väl insatt i den lokala marknaden och regionen har en större konkurrensfördelar. Du kan räkna med att Prelocate är experter på tjänster för omlokalisering, baserad på bästa praxis på marknaden och arbetskraftens förändrade behov.

Låt oss hjälpa dig att lyckas!