Till dig som arbetar som HR

För de flesta företag och HR-avdelningar är flytt av medarbetare inte en vardaglig aktivitet. Men när behovet uppstår blir det oerhört viktigt att slutföra uppgiften effektivt så att den anställde snabbt kan vara produktiv på sin nya plats.

En bra och professionell omlokaliseringsprocess är viktig, men ni får inte glömma att en flytt eller omplacering kan vara komplex, tidskritisk, emotionell och dyr.

Komplex: Flyttning av anställda kan innebära att någon av, eller alla, följande uppgifter behöver lösas: hitta ett hem, hitta förskolor och skolor för barn och utforska nya områden. Om flytten är internationell behöver ni dessutom lägga till registrering hos myndigheter, efterlevnad av immigrationsregler, anpassning till en annan kultur och nytt språk, med mera.

Tidskritisk: Företag vill vanligtvis ha nyanställda eller omlokaliserade anställda produktiva på sina nya jobb så snart som möjligt. Därför är det viktigt att alla nödvändiga flyttaktiviteter genomföras under en komprimerad tidsperiod.

Emotionell: ​​Flyttning av anställda går in i den anställdes personliga liv. En flytt involverar kanske inte heller bara den flyttande medarbetaren utan också en make, partner eller familj.

Dyrt: Omplacering kan vara en dyr kostnad för arbetsgivare, och i många fall kan flera kostnader vara svåra att förutse. Det finns ett antal olika utgifter som kan vara nödvändiga att hantera.

Vi gör det lättare för er på HR att fokusera på ert kärnuppdrag och ägna mer tid åt den interna onboardingprocessen av era talanger. Vi erbjuder flyttjänster för organisationer av olika storlekar och behov, vilket hjälper er att påskynda processen, fokusera på ert företags kärnverksamhet och hålla kostnaderna under kontroll.