Områdespresentation

Att flytta till ett nytt land eller ny stad kan vara en stor omställning. En skräddarsydd presentation och områdesorientering är ett bra sätt för oss dela med oss av vår lokalkännedom och förbereda den flyttade medarbetaren och dess eventuella familj på bästa möjliga sätt. Vi välkomnar och guidar!

Vi presenterar staden och dess bostadsområden och visar bland annat olika rekreationsområden, kulturella platser, centrum och handelsområden.

Vi tillhandahåller praktisk information anpassat till respektive individ, exempelvis en introduktion till kollektivtrafik och andra transportalternativ.

Vi informerar om vardagen i Sverige och den nya bostadsorten och många andra viktiga faktorer som är nödvändiga och intressanta vid en flytt hit.