Myndighetsregistreringar

En av de första sakerna en person måste göra efter att ha anlänt till Sverige är att registrera sig hos myndigheter. Vi lindrar den administrativa bördan för de nödvändiga registreringar som behöver göras för att bo och arbeta i Sverige. Vi kommer att vägleda och stödja under de viktiga stegen i processen. Vi ordnar möten, hjälper till med nödvändigt pappersarbete och ger information om vilka dokument som kommer att behövas för varje specifikt möte.
  • Ansökan om svenskt uppehållstillståndskort
  • Ansökan om svenskt personnummer
  • Ansökan om svenskt ID-kort
  • Beställning A-skattsedel
  • Ansökan om socialförsäkring/registrering hos Försäkringskassan
  • Beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort

… med mera.