Visum och arbetstillstånd

När ni anställer medarbetare från andra länder är det första steget för ett framgångsrik omlokalisering att ansöka om korrekta visum- och uppehållstillstånd. Se till att involvera oss tidigt i processen för att garantera en smidig flytt.
Våra tjänster inkluderar behovsbedömning, konsultation och applikationshjälp för de tillstånd som är relevanta för ditt specifika uppdrag. 
Vi har goda samarbeten och relationer med såväl arbetsgivarorganisationer och andra aktörer för biträde.