Förändringar för arbetstillstånd

Migrationsverkets nuvarande regelverk för snabbspår avseende arbetstillståndsansökningar upphör att gälla. Från och med 29 januari 2024 ersätts det av ett nytt system för arbetstillstånd som ska främja den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen.

Fördjupad information finnas att ta del av HÄR.