Nominerade till ”Årets Smartup” 2020

Jenny and Therese, stolta grundare av Prelocate.

Vi är väldigt stolta över att få tillkännage att Prelocate har blivit nominerade till "Årets Smartup" 2020 i Skellefteå.

Motivering

I ett snabbt växande och allt mer internationellt Skellefteå är rekryteringen av kompetent personal en av de allra största utmaningarna. Det har Prelocate tagit fasta på när de erbjuder företag stöd i etableringsprocessen för nya medarbetare, för att både attrahera och behålla kompetent personal. Målsättningen är att öka trivseln och förutsättningarna för ett innehållsrikt liv, både för nya medarbetare och familjer som flyttar till Skellefteå för att jobba i framtidens Skellefteå.

Människorna bakom Prelocate har verkligen hittat en nisch som både är unik och ligger helt rätt i tiden. Med sin kompetens på området har de alla förutsättningar att både växa själva och bli en viktig faktor i Skellefteås tillväxt.